We Work Global Goals

Hvilke verdensmål vil du arbejde for?

1. AFSKAF FATTIGDOM

0%

2. STOP SULT

0%

3. SUNDHED OG TRIVSEL

0%

4. GOD UDDANNELSE

0%

5. LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

0%

6. RENT VAND OG SANITET

0%

7. GRØN OG BILLIG ENERGI

0%

8. GODE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

0%

9. INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

0%

10. MINDRE ULIGHED

0%

11. BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

0%

12. ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

0%

13. BESKYT PLANETEN

0%

14. LIV UNDER VAND

0%

15. LIV PÅ LAND

0%

16. FRED OG RETFÆRDIGHED – STÆRKE INSTITUTIONER

0%

17. PARTNERSKABER FOR FREMTIDEN

0%