Visuel repræsentation

Udviklings

Danmark har i 2017 afsat 15 mia. til udviklingshjælp i fattige lande og til verdens brændpunkter. Men vi kan ikke det hele. Hvad er vigtigst for dig? Det lange seje træk, klimaet eller hjælpe

AKUT, LIVREDDENDE HJÆLP Hjælp til flygtninge i nærområder og katastrofer
LANGSIGTET UDVIKLINGSHJÆLP Fattigdom, menneskerettigheder, demokrati mm.
CIVILSAMFUND Opbygge et aktivt civilsamfund i udviklingslande.
ERHVERVSUDVIKLING OG VÆKST Private investeringer og markedsdrevet vækst
KLIMA OG MILJØ Klimaforandringer, grøn vækst, vand, energi
FLYGTNINGEMODTAGELSE I DANMARK Midler til modtagelse af asylansøgere i Danmark