Udviklings

Danmark har i 2017 afsat 15 mia. til udviklingshjælp i fattige lande og til verdens brændpunkter. Men vi kan ikke det hele. Hvad er vigtigst for dig? Det lange seje træk, klimaet eller hjælpe

AKUT, LIVREDDENDE HJÆLP

18%

Hjælp til flygtninge i nærområder og katastrofer

LANGSIGTET UDVIKLINGSHJÆLP

47%

Fattigdom, menneskerettigheder, demokrati mm.

CIVILSAMFUND

5%

Opbygge et aktivt civilsamfund i udviklingslande.

ERHVERVSUDVIKLING OG VÆKST

10%

Private investeringer og markedsdrevet vækst

KLIMA OG MILJØ

2%

Klimaforandringer, grøn vækst, vand, energi

FLYGTNINGEMODTAGELSE I DANMARK

18%

Midler til modtagelse af asylansøgere i Danmark