Visuel repræsentation

Skole-virksomheds

Skolelederforeningen undersøger sammen med Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) gevinsterne ved mere samarbejde mellem folkeskolen og erhvervslivet. 

VIDEN OM OMVERDENEN Det vil øge elevens viden om sin omverden
FAGLIGT OG SOCIALT LØFT Det vil give eleven et fagligt og socialt løft
LOKALE JOBMULIGHEDER Det vil få elevens øjne op for lokale job og karrieremuligheder
FLERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSER Det vil øge søgningen til de tekniske og erhvervsrettede ungdomsuddannelser
MERE LOKAL TILKNYTNING Det vil øge elevens tilknytning til lokalområdet
BEDRE AFGANGSPRØVER Det vil give eleven et bedre resultat ved afgangsprøven
HYGGE OG SODAVAND Det vil være et hyggeligt indslag i skolehverdagen