Hvad mener du kan få medarbejdere til at blive længere på arbejdsmarkedet? Hvilke elementer vil du som arbejdsgiver foretrække? Træk til højre i dine favoritter og til venstre i dem, der ikke

Færre arbejdsopgaver

27.7%

Så du ikke straffes for ikke at være så hurtig mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme

17.9%

At arbejdspladsen sørger for at holde sine medarbejdere sunde og raske

Solidaritetsfond

18.4%

Så kortuddannede sikres mulighed for tidligere pensionering.

Motion

15.4%

Ret til at konvertere pension til motion i arbejdstiden

Mindre arbejdstid

20.4%

Så der er tid til andre ting eks. børnebørn