Visuel repræsentation

SDG

FN's nye Verdensmål består af i alt 17 mål, der vedrører bæredygtig udvikling i verden frem mod 2030. På hvilke område mener du, at Danmark bidrager mest i forhold til at sikre, at målene nås

SUNDHED OG TRIVSEL
MINDRE ULIGHED
BESKYT PLANETEN
ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
AFSKAF FATTIGDOM
PARTNERSKABER FOR FREMTIDEN
INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
LIV UNDER VAND
RENT VAND OG SANITET
LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
SLUT SULT
GOD UDDANNELSE
FRED OG RETFÆRDIGHED – STÆRKE INSTITUTIONER
GODE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
LIV PÅ LAND
GRØN OG BILLIG ENERGI
BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND