FN's nye Verdensmål består af i alt 17 mål, der vedrører bæredygtig udvikling i verden frem mod 2030. På hvilke område mener du, at Danmark bidrager mest i forhold til at sikre, at målene nås på verdensplan?

SUNDHED OG TRIVSEL

5.4%

MINDRE ULIGHED

10.6%

BESKYT PLANETEN

5.2%

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

5.5%

AFSKAF FATTIGDOM

6.1%

PARTNERSKABER FOR FREMTIDEN

5.9%

INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

4.2%

LIV UNDER VAND

3.6%

RENT VAND OG SANITET

4.8%

LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

6.9%

SLUT SULT

4.9%

GOD UDDANNELSE

6.6%

FRED OG RETFÆRDIGHED – STÆRKE INSTITUTIONER

7.4%

GODE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

6.1%

LIV PÅ LAND

4%

GRØN OG BILLIG ENERGI

8%

BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

4.9%