Visuel repræsentation

Verdens piger og kvinder

Verdensmålene rummer en historisk vision, som skal ændre de normer og traditioner, der forhindrer piger og kvinder i at leve det liv, de ønsker. Men hvordan skal vi prioritere i global indsat

BESKYTTELSE MOD VOLD/OVERGREB Inkl. tvangsægteskaber, voldtægt, krigshandlinger etc.
UDDANNELSE til kvinder og piger
SUNDHED Piger/kvinders seksuelle/reproduktive sundhed og rettigheder