Verdens piger og kvinder

Verdensmålene rummer en historisk vision, som skal ændre de normer og traditioner, der forhindrer piger og kvinder i at leve det liv, de ønsker. Men hvordan skal vi prioritere i global indsat

BESKYTTELSE MOD VOLD/OVERGREB

34%

Inkl. tvangsægteskaber, voldtægt, krigshandlinger etc.

UDDANNELSE

35.2%

til kvinder og piger

SUNDHED

30.7%

Piger/kvinders seksuelle/reproduktive sundhed og rettigheder