Partnerskabs

Vi tager temperaturen på, hvad partnerskaber mellem virksomheder og civilsamfundsorganisationer bidrager med ude i verden, hvorfor parterne indgår i dem, hvornår de virker, og hvornår de bliver tom snak.

TÆNK LANGSIGTET

26%

Kortsigtede gevinster er kortsigtede

PENGE T. NYTÆNKNING/SKALERING

18.3%

Offentlig seedfunding, crowdlending & impact inv.

SOCIAL ANSVARLIGHED

16.7%

Det giver license to operate i komplekse markeder

FÆLLES MÅL OG AMBITION

24.1%

Gensidig forståelse af hinandens værdier og mandat

PASSIONEREDE NØGLEPERSONER

15%

Drivkraften er interne ambassadører