Visuel repræsentation

iVoteGlobalGoals Odense

Hvad skal være højest på politikernes dagsorden?

Krav 1: Inddragelse af borgere og civilsamfund
Krav 3: Velfærd og social inklusion
Krav 4: Ambitiøs klimaindsats
Krav 7: Retfærdige skattesystemer
Krav 8: Rimelige handelsforhold