Visuel repræsentation

Kvinder i ledelse

Diskussionen om, hvordan vi får flere kvinder ind på ledende poster har været i gang i årevis i Danmark. Til Folkemødet kan du høre hvad chefer og eksperter mener hvad som hæmmer og virker, o

HØJ LEDELSESKVALITET = FLERE KVINDER I BESTYRELSER/LEDELSE
FOKUS PÅ DET HELE MENNESKE
BREDERE SAMMENSATTE LEDELSER
ALTID TRANSPARENT REKRUTTERING
SYNLIGGØRE KARRIEREVEJE OG FOKUS PÅ KLARE MÅLSÆTNINGER
METODEFRIHED I LEDELSE