Kvinder i ledelse

Diskussionen om, hvordan vi får flere kvinder ind på ledende poster har været i gang i årevis i Danmark. Til Folkemødet kan du høre hvad chefer og eksperter mener hvad som hæmmer og virker, o

HØJ LEDELSESKVALITET = FLERE KVINDER I BESTYRELSER/LEDELSE

15.9%

FOKUS PÅ DET HELE MENNESKE

16.6%

BREDERE SAMMENSATTE LEDELSER

21.3%

ALTID TRANSPARENT REKRUTTERING

16.2%

SYNLIGGØRE KARRIEREVEJE OG FOKUS PÅ KLARE MÅLSÆTNINGER

14.9%

METODEFRIHED I LEDELSE

15.4%