Visuel repræsentation

#IVoteGlobalGoals

Hvilket Verdensmål mener du er vigtigst for dig?

Anden Måling

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Verdensmål 13: Klimaindsats
Verdensmål 7: Bæredygtig energi
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
Verdensmål 15: Livet på land
Verdensmål 12: Ansvarlig forbrug og produktion