Visuel repræsentation

#IVoteGlobalGoals

Hvilket Verdensmål mener du er vigtigst for dig?

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 1: Afskaf fattigdom Afskaf fattigdom
Verdensmål 13: Klimaindsats Klimaindsats
Verdensmål 7: Bæredygtig energi Bæredygtig energi
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene Ligestilling mellem kønnene
Verdensmål 15: Livet på land Livet på land
Verdensmål 12: Ansvarlig forbrug og produktion Ansvarlig forbrug og produktion