#IVoteGlobalGoals

Hvilket Verdensmål mener du er vigtigst for dig?

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

14.2%

Kvalitetsuddannelse

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom

13.2%

Afskaf fattigdom

Verdensmål 13: Klimaindsats

14.8%

Klimaindsats

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

13.5%

Bæredygtig energi

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

13.5%

Ligestilling mellem kønnene

Verdensmål 15: Livet på land

14.5%

Livet på land

Verdensmål 12: Ansvarlig forbrug og produktion

15%

Ansvarlig forbrug og produktion