#IVoteGlobalGoals

Hvilket Verdensmål mener du er vigtigst for dig?

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

14%

Kvalitetsuddannelse

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom

13.5%

Afskaf fattigdom

Verdensmål 13: Klimaindsats

14.4%

Klimaindsats

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

13.4%

Bæredygtig energi

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

13.4%

Ligestilling mellem kønnene

Verdensmål 15: Livet på land

14.9%

Livet på land

Verdensmål 12: Ansvarlig forbrug og produktion

14.9%

Ansvarlig forbrug og produktion