#IVoteGlobalGoals

Hvilket Verdensmål mener du er vigtigst for dig?

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

14.3%

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom

14.3%

Verdensmål 13: Klimaindsats

14.3%

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

14.3%

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

14.3%

Verdensmål 15: Livet på land

14.3%

Verdensmål 12: Ansvarlig forbrug og produktion

14.3%