Visuel repræsentation

Investerings

Hvis du skulle investere dine opsparede midler, så de udover at give dig afkast - også gavner verden, hvad ville du så bruge dem på?

Sociale forhold Virksomheder og investeringsforeninger, der investerer i produkter eller initiativer, der forbedrer menneskers sociale forhold - herunder sundhed og trivsel
Klima og miljø Virksomheder og investeringsforeninger, der investerer i produkter eller initiativer, der styrker klima og miljø
Byggeri og renovering Virksomheder og investeringsforeninger, der investerer i produkter eller initiativer, der forbedrer menneskers boligforhold - herunder byggeri og renovering
Bekæmpe miljøskadelige virksomheder Virksomheder og investeringsforeninger, der aktivt arbejder for at presse de organisationer, der gør mest skade på fx klimaet, til at ændre kurs