Investerings

Hvis du skulle investere dine opsparede midler, så de udover at give dig afkast - også gavner verden, hvad ville du så bruge dem på?

Sociale forhold

22.9%

Virksomheder og investeringsforeninger, der investerer i produkter eller initiativer, der forbedrer menneskers sociale forhold - herunder sundhed og trivsel

Klima og miljø

26.8%

Virksomheder og investeringsforeninger, der investerer i produkter eller initiativer, der styrker klima og miljø

Byggeri og renovering

27.3%

Virksomheder og investeringsforeninger, der investerer i produkter eller initiativer, der forbedrer menneskers boligforhold - herunder byggeri og renovering

Bekæmpe miljøskadelige virksomheder

23.1%

Virksomheder og investeringsforeninger, der aktivt arbejder for at presse de organisationer, der gør mest skade på fx klimaet, til at ændre kurs