Visuel repræsentation

Nutidens forbrug – Fremtidens problem - Hvor skal vi sætte ind?

Alle delmål er vigtige for at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund. Men, hvis du nu skulle vælge et, som du brænder ekstra meget for – hvilket delmål vælger du så?

Delmål 1 Byg sikre boliger til en overkommelig pris
Delmål 2 Skab billige og bæredygtige transportsystemer
Delmål 3 Gør byerne inkluderende og bæredygtige
Delmål 4 Beskyt verdens kultur- og naturarv
Delmål 5 Reducér naturkatastrofers skadelige konsekvenser
Delmål 6 Reducér byernes miljøbelastning
Delmål 7 Giv alle adgang til grønne offentlige rum
Delmål A Styrk god national og regional byplanlægning
Delmål B Gør langt flere af verdens byer mere modstandsdygtige mod katastrofer
Delmål C Støt de mindst udviklede lande til at bygge bæredygtigt og robust