Visuel repræsentation

Foreningen for Kristne Friskolers samfundsbidrag (Skoleledermøde øst)

Stem på de samfundsbidrag du mener at kristne friskoler særligt bidrager med ved at vægte - "skrue op og ned for" - svarmulighederne herunder

Tro Reflektion, stillingtagen og åbenhed
Nærhed til det enkelte barn Via stærke relationelle undervisere/voksne
Inklusion Næstekærlighed og respekt, også for svage og anderledes grupper
Dannelse Menneskesyn og personlig karakter
Socialt entreprenørskab Global solidaritet og omsorg for svage