Foreningen for Kristne Friskolers samfundsbidrag (Skoleledermøde øst)

Stem på de samfundsbidrag du mener at kristne friskoler særligt bidrager med ved at vægte - "skrue op og ned for" - svarmulighederne herunder

Tro

22.8%

Reflektion, stillingtagen og åbenhed

Nærhed til det enkelte barn

21.2%

Via stærke relationelle undervisere/voksne

Inklusion

21.5%

Næstekærlighed og respekt, også for svage og anderledes grupper

Dannelse

21.6%

Menneskesyn og personlig karakter

Socialt entreprenørskab

12.8%

Global solidaritet og omsorg for svage