Visuel repræsentation

Aarhus Katedralskole

Hvilke Verdensmål vil du arbejde for gennem din hverdag?

1. AFSKAF FATTIGDOM fx ved at købe fairtrade-kaffe
2. STOP SULT fx ved at mindske madspild
3. SUNDHED OG TRIVSEL fx ved at huske at gå til lægen af og til
4. GOD UDDANNELSE fx ved at være frivillig lektiehjælp på din skole
5. LIGESTILLING MELLEM KØNNENE fx ved at dele huslige pligter lige
6. RENT VAND OG SANITET fx ved at slukke vandet, når du børster tænder
7. GRØN OG BILLIG ENERGI fx ved at skifte til sparepærer
8. GODE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST fx ved at købe produkter, der er produceret under ansvarlige forhold
9. INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR fx ved at investere i grønne virksomheder, når du skal have en pension
10. MINDRE ULIGHED fx ved at tale minoriteters sag
11. BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND fx ved at lave fælles aktiviteter i mit nærområde
12. ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION fx ved at købe genbrugstøj
13. KLIMAINDSATS fx ved at tage cyklen oftere end offentlig transport
14. LIV UNDER VAND fx ved at mindske dit forbrug af mikroplast
15. LIV PÅ LAND fx ved at plante en bi-venlig plante eller aldrig smide skrald
16. FRED OG RETFÆRDIGHED – STÆRKE INSTITUTIONER fx ved at tale for unges ret til at blive hørt om verdens fremtid
17. PARTNERSKABER FOR FREMTIDEN fx ved at fortælle 10 venner om, hvad du gør for Verdensmålene