× Om We Work Global Goals-kagen Om Folkelagkagen Folkemødet 2018 - deltag i debatten FN's verdensmål Lav din egen kagedebat Se alle kager

Hvilke verdensmål vil du arbejde for?

Flyt markørerne, så de afspejler dine prioriteter

Første Måling

1. AFSKAF FATTIGDOM
2. STOP SULT
3. SUNDHED OG TRIVSEL
4. GOD UDDANNELSE
5. LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
6. RENT VAND OG SANITET
7. GRØN OG BILLIG ENERGI
8. GODE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
9. INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
10. MINDRE ULIGHED
11. BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
12. ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
13. BESKYT PLANETEN
14. LIV UNDER VAND
15. LIV PÅ LAND
16. FRED OG RETFÆRDIGHED – STÆRKE INSTITUTIONER
17. PARTNERSKABER FOR FREMTIDEN