× Om We Work Global Goals-kagen Om Folkelagkagen Folkemødet 2017 - deltag i debatten i teltet FN's verdensmål Lav din egen kagedebat Se alle kager

Vi har samlet nogle af de sejeste virksomheder og thought leaders indenfor impact og bæredygtighed og bruger FN's Verdensmål til at skabe overblik over hvordan du skaber en karriere der sikrer stor positiv indflydelse på verden.

Flyt markørerne for at prioritere, hvad der vil veje tungest.

Før Præsentationen

SUNDHED OG TRIVSEL
MINDRE ULIGHED
BESKYT PLANETEN
ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
AFSKAF FATTIGDOM
PARTNERSKABER FOR FREMTIDEN
INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
LIV UNDER VAND
RENT VAND OG SANITET
LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
SLUT SULT
GOD UDDANNELSE
FRED OG RETFÆRDIGHED – STÆRKE INSTITUTIONER
GODE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
LIV PÅ LAND
GRØN OG BILLIG ENERGI
BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND