× Om Uddelings-kagen Om Folkelagkagen Folkemødet 2018 - deltag i debatten FN's verdensmål Lav din egen kagedebat Se alle kager

Med udgangspunkt i de eksisterende tildelingstemaer og de områder, som forsikringsbranchen enten bør eller allerede gør brug af i deres CSR-arbejde, skal vi finde ud af hvilke temaer, som LB Foreningen skal arbejde inden for med donationer.

Flyt markørerne for at prioritere, hvad der vil veje tungest.

Uddannelse Eks. fokus på didaktik/pædagogik
Børn og unge Eks. hjælp til udsatte børn og unge
Klima og miljø Eks. forebyggelse og information om klima og miljø
Udsatte Eks. hjælp til mennesker på kanten af samfundet
Sikkerhed Eks. trafiksikkerhed, kriminalitetsforebyggelse
Deleøkonomi/socialøkonomi Eks. Bæredygtige, inkluderende løsninger