× Om Skole-virksomheds-lagkagen Om Folkelagkagen Folkemødet 2018 - deltag i debatten FN's verdensmål Lav din egen kagedebat Se alle kager

Hvad mener du, at et øget samarbejde mellem virksomheder og folkeskolens 7.-10. klasses elever vil kunne bidrage med for eleven?

Flyt markørerne for at prioritere, hvad der vil veje tungest.

VIDEN OM OMVERDENEN Det vil øge elevens viden om sin omverden
FAGLIGT OG SOCIALT LØFT Det vil give eleven et fagligt og socialt løft
LOKALE JOBMULIGHEDER Det vil få elevens øjne op for lokale job og karrieremuligheder
FLERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSER Det vil øge søgningen til de tekniske og erhvervsrettede ungdomsuddannelser
MERE LOKAL TILKNYTNING Det vil øge elevens tilknytning til lokalområdet
BEDRE AFGANGSPRØVER Det vil give eleven et bedre resultat ved afgangsprøven
HYGGE OG SODAVAND Det vil være et hyggeligt indslag i skolehverdagen