× Om Partnerskabs-kagen Om Folkelagkagen Folkemødet 2018 - deltag i debatten FN's verdensmål Lav din egen kagedebat Se alle kager

Verdensmål: Partnerskaber – nøglen eller kejserens ny klæ’r?

Partnerskaber udråbes som nøglen til at lykkes med FN’s verdensmål. Men virker de egentlig?

Partnerskaber udråbes som nøglen til at lykkes med FN’s verdensmål. Men virker de egentlig? Hvis vi skal lykkes med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er vi nødt til at samarbejde i gensidigt forpligtende partnerskaber. Sådan lyder det i debatten, hvor partnerskaber - med udgangspunkt i MÅL17 i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling – tildeles en central plads i det, som skal til, for at vi kan opnå 2030-dagsordenens målsætninger. Tesen er, at vi skal udover silo-tænkning, og drage nytte af hinandens udsyn, kompetencer og værdier. Den indsats, der lægges, og de ressourcer, der investeres af de forskellige parter, vil dermed danne grundlag for ny viden og ’ud-af-boxen’ tænkning, som kan tilvejebringe nye tiltag og innovative løsninger, der kan forankres lokalt. Men virker det eller hvornår virker de? Eller er disse partnerskaber ’kejserens nye klæ’r’? Vi tager temperaturen på, hvad partnerskaber mellem virksomheder og civilsamfundsorganisationer bidrager med ude i verden, hvorfor parterne indgår i dem, hvornår de virker, og hvornår de bliver tom snak.

17. juni 10:30 – 11:15

Birgitte Qvist-Sørensen,  Næstformand Globalt Fokus og Generalsekretær FKN,
Peder Holk Nielsen, Adm direktør, Novozymes
Jacob Ravn, Direktør, Access2Innovation.
Bo Øksnebjerg, Generalsekretær, WWF
Pernille Skjødt, Direktør, Link Aiders