× Om Kvinder i ledelse-kagen Om Folkelagkagen Folkemødet 2018 - deltag i debatten FN's verdensmål Lav din egen kagedebat Se alle kager

Udviklingen i Danmark om ligestilling er langsommelig, selvom det er veldokumenteret at kvaliteten af beslutninger bliver bedre ved at inddrage flere perspektiver.

Hvilke barrierer mener du, at der er for at få flere kvinder i ledelse? Kom med din vurdering og skær din egen kage nedenfor.

Flyt markørerne for at prioritere, hvad der vil veje tungest.

HØJ LEDELSESKVALITET = FLERE KVINDER I BESTYRELSER/LEDELSE
FOKUS PÅ DET HELE MENNESKE
BREDERE SAMMENSATTE LEDELSER
ALTID TRANSPARENT REKRUTTERING
SYNLIGGØRE KARRIEREVEJE OG FOKUS PÅ KLARE MÅLSÆTNINGER
METODEFRIHED I LEDELSE